vrijdag 24 oktober 2008

7-SemangatTunggalTenggara

SEMANGAT TUNGGAL TENGGARA
The One & Only Spirit Out Of The South-East
't Éne Bewustzijn Uit Zuid-Oosten

olie op linnen ~ 80-100 ~
© Roy James Döhne 1997
Geen opmerkingen: